Zálohování

Vaše data zálohujeme do našeho datového skladu rychle a bezpečně. Ušetříte za HW, ušetříte za SW, ušetříte za správu vlastního řešení.

  • Pravidelné zálohování bez Vaší asistence.
  • Bezpečné uložení dat v datovém skladu.
  • Dvojitá ochrana proti požáru, vytopení, krádeži. ( Záloha  ve 2 datových skladech, v Teplicích a …..)
  • Archivace velmi starých dat a dokumentů.
  • Naplnění zákonných podmínek úschovy dat.
  • Nevyžaduje pořízení HW ani placení licencí.
  • Umíme zálohovat celou Vaši počítačovou síť.

Proč?

Služba vzdáleného zálohování a archivace dat poskytuje zákazníkovi možnost zálohovat a archivovat firemní data a dokumenty mimo vlastní sídlo či provoz firmy. Umožňuje snížit výrazně náklady na pořízení řešení, poskytuje ochranu proti nepředvídatelným událostem, jakými mohou být požár budovy, živelná pohroma nebo kriminální čin a umožňuje naplnit některé ze zákonných povinností v oblasti úschovy dat.